Proiect POSCCE
          - Anunt lansare
          - Obiective
          - Anunt finalizare
Home
Misiunea
Despre noi
Cui ne adresăm?
Oferta noastră
Clienţi
Calculator salarii
Echipa ANDES
Contact


Cautare

 

Organizarea și conducerea evidenței financiar – contabile lunare a activității clientului:

 • recepționarea documentelor și evidențelor primare ale clientului și verificarea respectării prevederilor legale în privința corectitudinii întocmirii și semnării lor;
 • operarea în contabilitate a documentelor justificative recepționate, cronologic și sistematic, conform prevederilor legale în vigoare;
 • calculul impozitelor, taxelor și contribuțiilor datorate și operarea lor în contabilitate;
 • efectuarea operațiunilor contabile de închidere lunară a contabilității financiare;
 • întocmirea balanței de verificare lunară;
 • întocmirea și depunerea declarațiilor lunare privind obligațiile de plată la bugetul public general consolidat;
 • accesul la informațiile financiar – contabile proprii, în timp real, on – line;

Întocmirea și verificarea situațiilor financiare semestriale și anuale:

 • întocmirea și verificarea situațiilor financiare semestriale și anuale, cu toate anexele aferente, conform legislației în vigoare;
 • certificarea situațiilor financiare semestriale și anuale, conform legislației în vigoare;
 • depunerea situațiilor financiare semestriale și anuale la administrațiile teritoriale ale finanțelor publice;

Întocmirea de rapoarte de explicitare a situațiilor financiare semestriale și anuale, adaptate la nevoile clientului:

 • situațiile financiare semestriale și anuale vor fi retratate, detaliate și comentate, în raport de nevoile exprimate ale clientului.


powered by infin