Proiect POSCCE
          - Anunt lansare
          - Obiective
          - Anunt finalizare
Home
Misiunea
Despre noi
Cui ne adresăm?
Oferta noastră
Clienţi
Calculator salarii
Echipa ANDES
Contact


Cautare

 

Consultanță de specialitate în elaborarea planurilor de afaceri și a studiilor de fezabilitate.

Consultanță financiar – fiscală orientată pe client:

 • detalierea în structură a ratei fiscalității curente totale a clientului;
 • prezentarea facilităților și alternativelor fiscale în vigoare;
 • analizarea, optimizarea și previzionarea fluxului de numerar;
 • asistență în activitatea de recuperare a creanțelor scadente.

Consultanță în domeniul relațiilor de muncă:

 • consultanță juridică în implementarea prevederilor Codului muncii;
 • consultanță juridică în elaborarea contractelor colective și a regulamentelor interne, la nivel de societate comercială;
 • consultanță juridică în elaborarea clauzelor specifice adiționale la contractul individual de muncă și a fișelor de post;
 • consultanță juridică în domeniul protecției muncii;
 • consultanță juridică în domeniul securității muncii;
 • consultanță economică privind eficientizarea activității clientului, prin metode de creștere a productivității personalului.

Consultanță legislativă pe domeniile de interes ale clientului:

 • cercetarea și sistematizarea legislației în vigoare, pe diverse tematici specifice clientului;
 • sintetizarea și interpretarea legislației în vigoare, pe tematicile specifice solicitate de client;
 • asistarea clientului în implementarea legislației specifice nevoilor lui.

Consultanță în domeniul finanțărilor nerambursabile.


powered by infin